[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

any bugs in multitail version 5.0.2?Hi,

Any bugs in multitail version 5.0.3?
I'm planning 5.0.3 which fixes 2 bugs already.


Folkert van Heusden

-- 
MultiTail är en flexibel redskap för att fälja logfilar, utför av
commandoer, filtrera, ge färg, sammanfoga, o.s.v. följa.
http://www.vanheusden.com/multitail/
----------------------------------------------------------------------
Phone: +31-6-41278122, PGP-key: 1F28D8AE, www.vanheusden.com